บริษัท ชีวา อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย,

รับซ่อม, บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา,

ออกแบบและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

สินค้าของเรา

กังหันตีน้ำ Paddle wheel

เเหมาะกับระบบบำบัดนํ้าเสียแบบ

กึ่งธรรมชาติ (Facultative pond)

ฟาร์มกุ้ง, ฟาร์มปลา, คลอง บ่อตกปลา เป็นต้น

เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้นํ้า

(Aerojet)

เหมาะกับบ่อนํ้าที่ต้องการ เพิ่มอ๊อกซิเจน ทําให้ เกิดค่า อ๊อกซินเจน (Dissolved Oxygen) ในนํ้ามากขึ้น

ซึ่งจะทําให้นํ้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งทําให้

ค่าความ สกปรกของนํ้า (BOD5) ลดลงได้

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Surface Aerator)

ใช้สำหรับเติมออกซิเจนให้กับน้ำ เพื่อลดค่า BOD5

ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำเสียในกระบวนการผลิตต่างๆ